Wymagania dotyczące wizy

Doradzamy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zweryfikować konieczność otrzymania wizy do Polski i wystąpić o nią z odpowiednim wyprzedzenie, gdyż ten proces może zająć kilka tygodni. Nie pośredniczymy jako agent w procesie aplikacji o wizę, jednak przygotowujemy Zaproszenie Wizowe. Taki dokument może być przesłany dopiero po zakończeniu procesu rejestracji oraz po wniesieniu opłaty rejestracyjnej. Prosimy o przesłanie kompletu informacji na adres: hope2018@mtp.pl wraz z kopią paszportu. Zaproszenie wizowe będzie przygotowane i przesłane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania aplikacji:

  1. Imię i nazwisko
  2. Płeć
  3. Data urodziń (DD/MM/YYYY)
  4. Narodowość
  5. Numer paszportu

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku. Od 21 grudnia 2007 roku, Polska jest częścią strefy Schengen. Obywatele państw trzecich mogą przekroczyć polskie granice pod warunkiem posiadania ważnych dokumentów podróży i wizy (jeśli wymagane). Krajowe Rozporządzenie (EC) nr 539/2001 wykazuje listę krajów, których obywatele powinni posiadać aktualną wizę upoważniającą do wjazdu na teren RP. Obywatele poniższych państw nie muszą posiadać wizy wjazdowej do Polski, jeśli czas ich pobytu jest krótszy niż 90 dni:

Członkowie państw Unii Europejskiej Albania
Andora Anitgua Barbuda
Argentyna Australia
Bahamy Barbados
Bośnia i Hercegowina (tylko posiadacze paszportów biometrycznych) Brazylia
Księstwo Brunei Kanada
Chile Kostaryka
Chorwacja Salwador
Gwatemala Honduras
Hong Kong (Specjalny Region Administracyjny ChRL) Izrael
Japonia Księstwo Liechtenstein
Macao (Specjalny Region Administracyjny ChRL) FYROM (tylko posiadacze paszportów biometrycznych)
Mauritius Malezja
Meksyk Nowa Zelandia
Czarnogóra (tylko posiadacze paszportów biometrycznych) Norwegia
Nikaragua Paragwaj
Panama San Marino
Saint Kitts i Nevis Seszele
Serbia (tylko posiadacze paszportów biometrycznych) Korea Południowa
Singapore Szwajcaria
Watykan USA
Wenezuela  

Rodzaje wizy:

Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

  1. krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C)
  2. długoterminową polską wizę krajową (D)
  3. zezwolenie na pobyt w Polsce
  4. zezwolenie na pobyt lub wizę krajową wydane przez inne państwo Schengen.

Okres ważności polskiej długoterminowej wizy krajowej (D) nie przekracza 1 roku. Warunki wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium strefy Schengen regulują zapisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

REJESTRACJA