Kontakt

Komitet Organizacyjny

Beata Łukomska
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 110
Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
e-mail: lukomska.beata@wp.pl
Katarzyna Wiłucka-Haczkowska
Fundacja EDUKADIS, Zarząd HOPE
ul. Słoneczna 10, 76-200 Siemianice
e-mail: kasiahaczkowska@gmail.com

Sekretariat Kongresu
(rejestracja, płatności, faktury)

Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
e-mail: hope2018@mtp.pl

Zakwaterowanie

Joanna Roś
accommodation_hope2018@wtcpoznan.pl

World Trade Center Poznań sp. z o.o.
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel.: +48 61 865 38 69
fax: +48 61 866 61 34

REJESTRACJA